Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

tel. 94 37 401 39, fax 94 37 533 33

strona internetowa: www.pwik.szczecinek.pl

email: sekretariat@pwik.szczecinek.pl

NIP: 673-000-58-81 REGON: 330061374  KRS: 0000090182

Bank PEKAO SA I O./Szczecinek nr 26 1240 3679 1111 0000 4354 5775

wysokość kapitału zakładowego: 98 238 400,00 złotych