Przejdź do treści
Strukturę organizacyjną Spółki określa Regulamin organizacyjny wprowadzony Uchwałą nr 12/2019 Rady Nadzorczej PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku z dnia 27 czerwca 2019 roku. Aktualna struktura organizacyjna publikowana jest na stronie internetowej Spółki: www.pwik.szczecinek.pl