Przejdź do treści

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej ( na druku wniosek ogólny)

OPŁATY:

Za udostępnienie informacji publicznej mogą zostać pobrane opłaty, jeżeli będą musiały zostać poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

MIEJSCE ZLOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obslugi Klienta

UWAGI:

informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.