Przejdź do treści

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach znajdziecie Państwo na stronie www.pwik.szczecinek.pl w zakładce " Kariera".

Na koniec grudnia 2019 roku Spółka zatrudniała 159 osoby. Ilość zatrudnionych w poszczególnych rejonach wynosiła:

Borne Sulinowo: 17 osób

Barwice: 18 osób

Grzmiąca: 12 osób

Biały Bór: 14 osób

Szczecinek: 98 osób