Przejdź do treści

Informacje o aktualnie prowadzonych naborach znajdziecie Państwo na stronie www.pwik.szczecinek.pl w zakładce " Kariera".

Na koniec grudnia 2021 roku Spółka zatrudniała 153 osoby. Ilość zatrudnionych w poszczególnych rejonach wynosiła:

Borne Sulinowo: 16 osób

Barwice: 17 osób

Grzmiąca: 12 osób

Biały Bór: 12 osób

Szczecinek: 96 osób