Przejdź do treści

Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” to jeden 
z największych unijnych projektów, dotyczących inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych 
w Polsce. Swym zasięgiem obejmuje 22 gminy, tj. około 250 tys. mieszkańców. Został zrealizowany w trzech Rejonach, w których Beneficjentami środków unijnych są: w Rejonie I ‑ Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, w Rejonie II ‑ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w Rejonie III ‑ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku. Koordynacją i realizacją Projektu zajmuje się Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

Więcej informacji o Projekcie na stronie internetowej www.pwik.szczecinek.pl w zakładce "Projekt Parsęta".