Przejdź do treści
Zgodnie z Uchwałą nr 11/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Od 1 lipca 2006 roku do chwili obecnej Prezesem Zarządu jest Andrzej Wdowiak. Prokurentem Spółki jest Jadwiga Hnat. Do Zarządu Spółki należy prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz z wyjątkiem spraw, które są kompetencją Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.