Przejdź do treści

Organem kontrolnym ustalonym w Umowie Spółki na podstawie Kodeksu spółek handlowych jest Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2019- 2022:


1. Waldemar Mojsiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Czesław Podkowiak-zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Włodzimierz Tosik – Członek Rady Nadzorczej
4. Damian Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Gołuchowski- Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel pracowników
6. Sylwia Wasylczyszyn- Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel pracowników