Przejdź do treści

Siedzibą Spółki jest Miasto Szczecinek.

Zarząd Spółki mieści się przy ul. Bugno 2 w Szczecinku.

tel. 94 37 401 39, fax 94 37 533 33